Decsi Római Katolikus Egyházközség

 7144 Decs, Ady Endre utca 13. Tel: 74/495-047

Menü

Hit- és erköcstanról bővebben

2013. április 8. és 9.-én megtörtént az általános iskolában a beiratkozás. Decsen szeptembertől az első osztályt 23 gyermek kezdi meg, ebből katolikus hit- és erkölcstanra 18 gyermek jelentkezett. Az ötödik osztály a 16 gyerekből 8 jelentkezett hittanra. Köszönjük a szülőknek a beíratást!

Kedves Szülő/Gondviselő!

A 2013. szeptemberétől kezdődő tanévben az általános iskolák 1. és 5. osztályában a tanulók órarendjébe bekerül heti 1 órában az erkölcstan, vagy a helyette választható hit- és erkölcstan (hittan) tantárgy. A beíratáskor a szülőnek választania kell a két tantárgy közül, ezért szeretnék egy tájékoztatót átnyújtani Önöknek, ami segítséget nyújt a döntésben.

Mit tanít a katolikus hit- és erkölcstan (hittan) tantárgyat?

A foglalkozások alapja a másik elfogadására, tiszteletére, szeretetére nevelés és ezáltal magához a Szeretethez, Istenhez, a Mennyei Atyához juthat el a gyermekek, akik még nagyon nyitottak és fogékonyak a természetfelettire. A hittan célja az, hogy olyan alapra tegyen szert a gyermek, amire később építve megtalálja hite és élete értelmét, szépségeit és tudjon mibe kapaszkodni, ha nehézség éri őt. Ezt segíti a Biblia tanítása és a katolikus egyház 2 évezredes hagyományai. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére.

Ki tartja a katolikus hit- és erkölcstan (hittan) órákat?

Decsen Kocsis László diakónus-plébániaigazgató, aki immár 13 éve tart hittan foglalkozásokat a decsi óvodában és iskolában. A hittan foglalkozásokat átható szeretetteljes, elfogadó légkör jellemzi, így a vallásos témájú énekek, gyermeki imák, a közös tevékenységek jó alkalmat teremtenek a hit ébresztésére, az igaz Istenkép kialakítására.

Ki járhat katolikus hit- és erkölcstan (hittan) órára?

Bárki választhatja a hit- és erkölcstan tantárgyat. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresztelve. Ha szeretnék később a keresztséget a 2. osztályban Húsvétkor ez lehetséges lesz. Különösen kérem azokat a szülőket, akik annak idején megkereszteltették gyermeküket, hogy vállalásuknak megfelelően segítsék gyermekük keresztény nevelkedését azzal, hogy beíratják őket a felekezeti (katolikus, református, evangélikus stb.) hit- és erkölcstanra.

Mi a jelentkezés módja?

A szülő magával viszi a jelentkezési lapot (amit igyekszünk minden nagycsoportos gyermek szülőjének eljuttatni) az iskolába a beíratáskor 2013. április 8-9-én, és ezzel jelzi (ha ezzel nem rendelkezik, akkor ott helyben), hogy gyermekének a katolikus hit- és erkölcstant választja. Akik már óvodában is jártak hittanra azokat már ismerősként fogadom, ezzel is segítve az iskolai jobb beilleszkedést.

A mostani 4.-esek szüleinek 2013. május 20-ig kell jelezni, hogy szeptembertők a katolikus hit-és erkölcstant választják.

Bővebb tájékoztatást a katolikus plébánián lehet szerezni (Decs, Ady utca 13.) vagy az alábbi telefonszámon: 74/495-047

Szeretettel várjuk gyermekét a 2013. szeptemberében induló katolikus hit- és erkölcstanórákon!

Decsi Katolikus Egyházközség/Kocsis László

 

 

 

Módosítás dátuma: 2014.03.04. 09:33

Római Katolikus Egyházközség, 7144 Decs, Ady Endre utca 13. Tel: 74/495-047 Honlapszerkesztő: Kocsis László


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu

Design from Free Templates - your source for free web templates