Decsi Római Katolikus Egyházközség

 7144 Decs, Ady Endre utca 13. Tel: 74/495-047

Menü

Magunkról

Templom és egyháztörténet

Decsen a katolikus plébániát 1918-ban alapította, az akkori pécsi megyéspüspök Zichy Gyula. 1918-ban a kétezer katolikus, számban meghaladta a reformátusokét. Várdombhoz tartoztak, de a 10 km-es távolság lehetetlenné tette a hívek lelki gondozását. Ezért volt szükséges egy önálló plébánia, melynek első plébánosa Fehérváry Ferenc lett, aki 1918. március 14-én foglalta el helyét.

Ezen időpont a decsi egyházközség születésnapja. A vesztes I. világháború miatt – anyagiak hiányában – az eredetileg beígért templomépítési segélyt a püspök nem tudta folyósítani, ezért a templom építéséig a régi iskolában mutatták be a szentmiséket. Az 1927-es esztendő reménységet hozott a híveknek, mert a plébánia közelében eladásra került egy nem használt hengermalom épület. Virág Ferenc püspök nagylelkűen kifizette a vételár 85%-át. Úgy tervezték, hogy a malomépületet megfelelő módon templommá lehet alakítani, de kiderült, hogy ez nem lehetséges. Templomépítő-bizottságot hoztak létre, amely végül Kismarty Lechner Lóránd budapesti építőmérnök tervét fogadta el.

1930. július 20-án megtartották a templomépítési versenytárgyalást. 12 pályázó közül Müller József bátaszéki építőmester ajánlatát fogadták el. 1930. augusztus 24-én került sor a templom alapkőletételének ünnepélyes megáldására.

Ez év december 1.-én a templom már tető alá került. Az ajtók és ablakok Vázsonyi József géplakatos munkája, akinek sikerült az I. világháborút követően a szibériai fogságból hazatérnie. A kazettás mennyezetet helyi mesterember készítette el, állványt nem használt. Szekszárdról érkezett a 20 db 4 méter hosszúságú pad. A templomba harangok is kerültek, négy harang öntetett:

Krisztus Királynak, súlya: 687 kg, hangja: Fisz, felirata: Psallite Regi Nostro, Psallite!

Szűz Mária tiszteletére, súlya: 416 kg, hangja: A, felirata: Dei Genitrix Virgo Maria, Filium pro Familia Mariana interpella!

Szent József tiszteletére, súlya: 210 kg, hangja: Cisz, felirata: Constituit Eum Dominus Domus suae!

Szent Mihály arkangyal tiszteletére, súlya: 95 kg, hangja: Fisz, felirata: Sancta Michaele Archangele veni in adiutorium populo Dei!

1944-ben a 2. legnagyobb harangot háborús célokra elvitték, azóta 3 harang lakik a templomban.

1931. szeptember 13-a Sárköz első katolikus templomának szentelése, Krisztus Király tiszteletére.

A templom adatai:

§ főhajó: 25,41 m hosszú, 11,5 m széles és 10 m magas

§ a két oldalhajó mérete: 3,3 m széles és 6 m magas

A templom berendezési tárgyai:

Szent Antal szobor, melyet 1938. október 28-án szenteltek.

Szent Antal

1943-ban szentelték a Frech Antal II. világháborús hős tiszteletére állítatott Piéta szobrot.

Piéta

1957-ben elkészül a Jézus Szíve mellékoltár. 1965-ben vetődött fel először orgona beszerelése. Dombóvárott ugyanis eladták az ottani orgonát, egy Angster márkájút, ami 1900-ban készült.


A hívek adományából sikerült megvásárolni. Németh Mária művésznő alkotása a Krisztus Király szobor, amely jelenleg a templomban található.

Krisztus Király szobor

A luordesi barlangot 1984-ben készítették el. Szűzanya mellékoltár és Szent Teréz szobor is található a templomban.

Lourdesi barlang

A templom 75 éves jubileumi szentmiséjére közel 100 négyzetméteres oltárkép készült, mely a magyar és az egyetemes egyház szentjeit ábrázolja, középen Krisztus Királlyal. A kép Boromisza Zsolt budapesti festőművész alkotása. Adományozó a decsi Blaskovich család volt.

Felújítási munkálatok:

Először 1957-ben vált szükségessé a templom rendbehozatala. Ebben az évben a villanyberendezést és a belső falakat sikerült felújítani.

Külső tatarozásra 1969/70-es években került sor. A templom tornyát teljesen beállványozták és új vakolat került rá.

Három év múlva a belső teret állványozták be és festették ki fehérre a belső falakat. A mennyezet festése sok-sok türelmei munkát igényelt. A felújítási munkálatokat Decs 7. és egyben utolsó plébánosa Dora Antal végeztette.

1975-ben a harangok javítására került sor.

2005. évben sikerült SAPARD pályázati forrásból 50.432.000,- Ft összértékű külső felújítást végeznünk az épületen. Ezen belül sor került a templom tornyának felújítására, a főhajó és az oldalhajók héjazatcseréjére, homlokzatvakolásra, festésre, a bádogosmunkák elvégzésére, környezetrendezésre.

2006. év nyarán az Önkormányzat jóvoltából díszkivilágítást kapott a templom. 2010-ben újra összefogott az egyházközség és településünk polgármestere Biczó Ernő. Adományokból és újra pályázaton nyert pénzből (16.4 millió Ft) húsvét után megkezdődött a templomunk belső felújítása. A megáldásra 2010. augusztus 29-én került sor, melyet Mayer Mihály megyéspüspök végzett. A templomba új keresztúti képek kerültek Kovács Eszter festőművész jóvoltából, melyeket decsi családok adományoztak.

1918-tól a 10 plébános munkáját az évek során 19 káplán segítette.

1. Fehérváry Ferenc 1918-1929
2. Nagy István 1929-1936
3. Bátai István 1936
4. Dr. Szíjártó Nándor 1936-1955
5. Dörnyei István 1955-1964
6. Gyimesi László 1964-1968
7. Dora Antal 1968-1985
8. Mayer Mihály szekszárdi plébános 1985-1989
9. Farkas Béla szekszárdi plébános 1989-2003
10. Bacsmai László szekszárdi plébános 2003-

1985-től Decs, a Szekszárd-Belvárosi plébánia alá kerül. Ettől az évtől kezdődően világi lelkipásztorok szolgálnak Decsen.

1. Arnold Fülöp 1985-1991

2. Kovács Gábor 1992-1993

3. Soós István 1994-1997

4. Kocsis László 2000 szeptember 1.-

2008. június 14-én Kocsis Lászlót Mayer Mihály megyéspüspök állandó diakónussá szentelte.

 

 

 

Módosítás dátuma: 2010.09.08. 17:22

Római Katolikus Egyházközség, 7144 Decs, Ady Endre utca 13. Tel: 74/495-047 Honlapszerkesztő: Kocsis László


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu

Design from Free Templates - your source for free web templates