Decsi Római Katolikus Egyházközség

 7144 Decs, Ady Endre utca 13. Tel: 74/495-047

Menü

Bérmálkozási vizsgakérdések

BÉRMÁLKOZÁSI VIZSGAKÉRDÉSEK

 1. Ki a Szentlélek? A Szentháromság harmadik isteni személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt.
 2. Mikor szállott az apostolokra? Pünkösd napján
 3. Miért jött el a Szentlélek? Azért jött el, hogy a világ végéig az Egyház éltető lelke legyen
 4. Hogy munkálkodik a Szentlélek az Egyházban? A Szentlélek vezeti az Egyházat, tanításban, az emberek megszentelésében, a pásztori szolgálatban
 5. Mi a Szentlélek hét ajándéka? Bölcsesség lelke, értelem lelke, a jótanács lelke, az erősség lelke, a tudomány lelke, a jámborság lelke, az Istenfélelem lelke
 6. Mi a kegyelem? Természetfeletti ajándék. Isten élete bennünk.
 7. Hányféle isteni kegyelem van? Kétféle: megszentelő és segítő
 8. Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által? A bűntől megtisztítja a lelkünket, gyermekévé fogad, és a mennyország örökösévé tesz bennünket.
 9. Mikor kapjuk meg a megszentelő kegyelmet? Először a keresztségben.
 10. Meddig marad bennünk a megszentelő kegyelem? Amíg halálos bűnt el nem követünk.
 11. Mit cselekszik Isten lelkünkben a segítő kegyelem által? Megvilágosítja az értelmünket, megerősíti akaratunkat, és örömmel tölti el szívünket, hogy a jót megismerjük és megtegyük, a rosszat elkerüljük
 12. Mik a szentségek? A szentségek látható jelei a kegyelemnek, mely által az isteni életben részesülünk.
 13. Csak mely esetben hatékonyak a szentségek? Ha magunk is akarjuk, amire kapjuk őket
 14. Hány szentség van? Hét: keresztség, bérmálás, eukarisztia, bűnbocsánat szentsége, betegek kenete, egyházi rend, házasság
 15. A bérmálás szertartása: Kezét a bérmálkozó fejére teszi, megkeni krizmával és azt mondja: N. vedd a Szentlélek ajándékának jelét! A bérmálkozó feleli: Ámen
 16. Mi a bérmálás? Az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést.
 17. Miért nevezzük a bérmálást a keresztény nagykorúság szentségének? Azért, mert a bérmálkozó most már nemcsak a szülő iránti engedelmességből, hanem saját felelősségével vállalja a Krisztus-követést, és már másokért is felelősséget érez.
 18. Mihez ad erőt a Szentlélek? Hogy a bérmálkozó Krisztus tanúja legyen az egyházban és a világban.
 19. Ki bérmálhat? Rendszerint a püspök, megbízásából a fölszentelt pap.
 20. Ki bérmálkozhat? Aki kellő oktatást kapott, felkészült, és elkötelezte magát a krisztusi életre.
 21. Mi a bérmaszülő kötelessége? A megbérmáltat a keresztény életben szóval és példával segítse
 22. Miért kapunk bérmanevet? Hogy a szent példáját kövessük, közbenjárását kérjük.
 23. Melyek a sarkalatos erények? okosság, igazságosság, mértékletesség, lelki erősség
 24. Mik a jócselekedetek? Azok a cselekedetek, melyek Isten akaratával megegyeznek.
 25. Az egyház 5 parancsolata? Vasárnapot és egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg, a pénteki bűnbánati napot és a parancsolt böjtöket tartsd meg, évente gyónjál, és legalább húsvéti időben áldozzál házasságodat az egyház törvényei szerint kösd, gyermekeidet katolikus módon neveld, az egyházat anyagi hozzájárulással támogasd

AMIT MÉG TUDNI KELL:

 1. Miért élünk a világon?
 2. Ki az Isten?
 3. Hol van az Isten?
 4. Miért nem látjuk földi életünkben?
 5. Honnan tudjuk, hogy van Isten?
 6. Mi a kinyilatkoztatás?
 7. Hány Isten van?
 8. Hogyan nevezzük a 3 isteni személyt egy szóval?
 9. Hogyan teremtette Isten a világot?
 10. Mit tesz Isten most is a világgal?

10/b Kik az angyalok?

 1. Milyen angyalokat teremtett Isten?
 2. Jók maradtak-e az angyalok?
 3. Ki az ember?
 4. Milyennek teremtette Isten az embert?
 5. Mi rontotta meg az emberek életét?
 6. Hogyan könyörült meg Isten az embereken?
 1. Ki váltotta meg a világot?
 2. Ki Jézus Krisztus?
 3. Ki az édesanyja?
 4. Milyen ajándékot kapott Szűz Mária Istentől?
 5. Ki volt Jézus nevelőapja, hol született és hol nevelkedett?
 6. Mikor kezdett tanítani?
 7. Minek nevezzük Jézus tanítását?
 8. Mit szenvedett el értünk Jézus?
 9. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát?
 10. Mit tett Jézus halála utáni harmadnapon?
 11. Mit jelent az, hogy Jézus fölment a mennybe?
 12. Mit jelentenek e szavak: „ül a mindenható Atyaisten jobbján”?
 13. Mikor jön el ismét Jézus?
 14. Miért jön el a világvégén?
 15. Hogyan nevezzük a világvégén bekövetkező ítéletet?
 16. Ki a Szentlélek?
 17. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?
 18. Miért jött el a Szentlélek?
 19. Mi az Anyaszentegyház?
 20. Ki alapította az Anyaszentegyházat?
 21. Kit tett Jézus a látható fejévé?
 22. Ki ma az Anyaszentegyház látható feje?
 23. Mi történik az emberrel, ha meghal
 24. Hogyan nevezzük a halál utáni ítéletet?
 25. Mi lesz a sorsa az embernek a különítélet után?
 26. Sorold fel a 10 parancsolatot!
 27. Mit parancsol Isten 1. parancsolata?
 28. Ki vétkezik Isten imádása ellen?
 29. Ki vétkezik a babonával?
 30. Mire kötelez Isten 2. parancsolata?
 31. Mit parancsol Isten 3. parancsolata?
 32. Hogyan kell a vasárnapot megszentelni?
 33. Mit parancsol Isten a 4. parancsolattal?
 34. Melyek a testi élet ellen elkövetett bűnök?
 35. Ki vétkezik Isten 6. parancsolata ellen?
 36. Ki vétkezik Isten 7. parancsolata ellen?
 37. Ki vétkezik Isten 8. parancsolata ellen?
 38. Ki tesz kárt felebarátja becsületében?
 39. Mi a különbség megszólás és a rágalmazás között?
 40. Melyek a kötelező ünnepek?
 41. Hogyan kell a pénteki bűnbánati napokat megtartani?
 42. Mit jelent a szigorú böjt?
 43. Mikor van szigorú böjt?
 44. Ki követ el bűnt?
 45. Egyenlő-e minden bűn?
 46. Mi a kegyelem? Természetfeletti ajándék. Isten élete bennünk.
 47. Hányféle isteni kegyelem van? Kétféle: megszentelő és segítő
 48. Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által? A bűntől megtisztítja a lelkünket, gyermekévé fogad, és a mennyország örökösévé tesz bennünket.
 49. Mikor kapjuk meg a megszentelő kegyelmet? Először a keresztségben.
 50. Meddig marad bennünk a megszentelő kegyelem? Amíg halálos bűnt el nem követünk.
 51. Mit cselekszik Isten a lelkünkben a segítő kegyelem által?
 52. Melyek az Isteni erények?
 53. Mivel szerezhetjük meg a kegyelmét leginkább?
 54. Mik a szentségek?
 55. Hány szentség van?
 56. Mely szentségek törlik el a halálos bűnt?
 57. Mely szentségekhez nem járulhat, aki tudja, hogy halálos bűnben van?
 58. Mely szentségeket szabad csak egyszer felvenni?
 59. Mi a keresztség?
 60. Ki keresztelhet?
 61. Mikor lehet egy kisgyermeket megkeresztelni?
 62. A bérmálás szertartása: Kezét a bérmálkozó fejére teszi, megkeni krizmával és azt mondja: N. vedd a Szentlélek ajándékának jelét! A bérmálkozó feleli: Ámen
 63. Mi a bérmálás? Az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést.
 64. Miért nevezzük a bérmálást a keresztény nagykorúság szentségének? Azért, mert a bérmálkozó most már nemcsak a szülő iránti engedelmességből, hanem saját felelősségével vállalja a Krisztus-követést, és már másokért is felelősséget érez.
 65. Mihez ad erőt a Szentlélek? Hogy a bérmálkozó Krisztus tanúja legyen az egyházban és a világban.
 66. Ki bérmálhat? Rendszerint a püspök, megbízásából a fölszentelt pap.
 67. Ki bérmálkozhat? Aki kellő oktatást kapott, felkészült, és elkötelezte magát a krisztusi életre.
 68. Mi a bérmaszülő kötelessége? A megbérmáltat a keresztény életben szóval és példával segítse
 69. Miért kapunk bérmanevet? Hogy a szent példáját kövessük, közbenjárását kérjük
 70. Mi az eukarisztia?
 71. Kinek adott Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassa?
 72. Mi történik, amikor áldozunk?
 73. Ki áldozhat?
 74. Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra?
 75. Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?
 76. Mi a bűnbocsánat szentsége?
 77. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?
 78. Mit kell tenni annak, aki halálos bűnben van?
 79. Mit teszünk a szentgyónás által?
 80. Hogyan segíti a betegek kenete a szenvedőket?
 81. Mik az egyházi rend fokozatai?
 82. Mi a házasság?

100.Mikor érvényes a katolikus házasságkötés?

101. Mit teszünk mikor imádkozunk?

102. Mikor kell imádkozni?

103. Melyik a legszentebb imádság?

104. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját?

105. Melyek még a legismertebb imádságaink?

 

 

 

Módosítás dátuma: 2012.09.19. 16:10

Római Katolikus Egyházközség, 7144 Decs, Ady Endre utca 13. Tel: 74/495-047 Honlapszerkesztő: Kocsis László


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu

Design from Free Templates - your source for free web templates